Opbygningen af et tandimplantat


Hvis du har mistet en tand


Når du kun mangler en enkelt tand, vil et implantat med en krone sandsynligvis være den bedste løsning til at genvinde tyggefunktionen og det naturlige udseende.


Hvis du har mistet flere tænder


Når du mangler flere tænder, vil en bro eller flere enkeltkroner være den bedste løsning til at genoprette tyggefunktion og udseende.


Hvis du har mistet alle dine tænder


Hvis alle dine tænder mangler i over- eller undermunden, kan du enten få en hel bro, der bliver støttet af implantater, eller en hel protese, der holdes fast med implantater.

En hel bro er holdt fast med mindst fem implantater og kan kun fjernes af tandlægen.


En protese, der sidder fast ved hjælp af implantater, har såkaldte attachments som forbindelsesled mellem implantat og protese, og den sidder fast med mindst to implantater.

Man kan selv fjerne protesen, men når den sidder i munden, er der ingen risiko for, at den går løs.

Hvad, der er den bedste behandling, afhænger af den enkeltes situation og det personlige ønske.

Typen og mængden af knogle og dit sammenbid vil også spille en rolle for, hvad der vil være den bedste løsning for dig.

Henrik Gutte Koch
Tandlæge, kirurg og indehaver

Om tandimplantater:

Implantatbehandlinger her på klinikken

Klinikkens kirurger har gennem de sidste 15 år foretaget i tusindvis af veludførte implantatoperationer, og klinikken modtager henvisninger fra andre tandlæger og tandteknikere. Vore resultater er særdeles gode, bedre end eksisterende statestikker for området. Se også implantatafsnittet under udstyr.

Klinikken råder over 3 forskellige implantat-systemer, alle blandt verdens førende. Vi er således i stand til at udføre alle tænkelige implantatløsninger til vore patienter.

Hvad er et implantat?
Hvor man til en stifttand skal bruge tandrod, er implantater en løsning hvor både tand og tandrod mangler.

Et tandimplantat er således en kunstig rod af metallet titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler.

Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor mange tænder, der savnes, og hvad man ønsker at betale.

Hvornår er det en god ide at få et implantat?

1: Hvis en eller flere tænder mistes

2: Hvis der mangler flere tænder, således at bro ikke kan fremstilles

3: Hvis der er intakte nabotænder til mistet tand, som ved fremstilling af bro må beslibes meget

4: Hvis man ikke ønsker en aftagelig løsning (protese), men noget som sidder permanent fast

5: Hvis alle tænder mangler, og man ikke vil have en helprotese

6: Hvis alle tænder mangler, og en helprotese ikke sidder ordentligt fast, kan denne fastholdes af 2-4 implantater

FASTSIDDENDE PROTESER

Har du en protese, som ikke sidder stabilt på gummen?

Så er tandimplantater være løsningen! Især underkæben kan erfaringsmæssigt volde mange problemer. Med kun 2 implantater og 2 tryklåse kan protesen komme til at sidde rigtigt godt igen - og oftest kan din gamle protese genanvendes.

I overkæben er er knoglen knap så hård, hvorfor der minimum kræves 4 implantater for at holde en protese godt. En rigtig god og økonomisk fornuftig løsning er en såkaldt "hestesko-protese" med ganen helt fri, så smagsoplevelse og komfort er som med egne tænder. En stor patient-tilfredsheds- undersøgelse netop offentliggjort, viser, at patineterne i praksis er lige så tilfredse med en sådan løsning end den meget dyrere faste bro, som kræver flere implantater.

Man skal typisk kun opereres 1 gang, og smerter og eftergener er beskedne. Oftest behøver man slet ingen smertestillende medicin efterfølgende!

OM IMPLANTATER

Implantater er fremstillet af grundstoffet titanium. Det har den egenskab, at det i knoglevæv er i stand til at indgå en fysisk-kemisk forbindelse med det levende knoglevæv og derved låsesfast.

Hvad er holdbarheden af implantater?
Prognosen for implantater er noget af det bedste der findes indenfor de behandlinger vi kan udføre i en moderne tandlægepraksis idag.

Under gode betingelser fungerer implantatbaserede løsninger i 95-98 % af tilfældene 10 år efter indsættlsen,, og mange holder livet ud.
Nogen vedligeholdelse og reparationer med tiden må dog påregnes.

Kontrolbesøg er vigtige, fordi evt. problemer kan opdages i tide, mens de er små og kan korrigeres, før de bliver store.

Er implantater farlige at få i kæben?
Hertil må man svare nej. Der er ingen risiko for metalforgiftning eller andre ubehageligheder. Der kan af og til opstå infektion (betændelse) omkring implantater, men den kan som regel slås ned ved lokal behandling (rensning) eller antibiotika.

Er implantater ikke meget dyre?
Alt er jo relativt. Har man mistet en fortand, er udgifterne til en tre-leddet bro eller en implantatløsning stort set de samme. Det er naturligvis mange penge for de fleste, men man skal huske på, at i langt de fleste tilfælde holder en sådan en implantatbehandling i mange år, ofte livet ud. Den offentlige Sygesikring giver ingen tilskud, men Danmark giver lidt.

Klinikkens holdning
Klinikkens holdning til implantatbehandling er ret konservative. Vi gambler ikke med folks helbred og deres pengepung. Vi har som sagt et meget stort erfaringsgrundlag, og følger udvikling og forskning nøje. Vi overlader imidlertid til andre at eksperimentere, og foretager kun selv behandlinger vi er 100% sikre på fungerer godt for os og vore patienter. Fra sidelinien følger vi udviklingen, og når vi mener at nyt tiltag er tilpas sikre og veldokumenterede, ændrer vi vores praksis. Ikke før.

Kan alle mennesker få implantater?
I princippet ja, men i praksis er der dog nogle begrænsninger. Aldersgrænsen nedadtil er 18 år. Væksten skal være afsluttet, inden implantater sættes i kæbebenet, idet de ikke følger med væksten. Unge mennesker, som har fået slået fortænder ud, må derfor vente med implantater, til de er fyldt 18 år. I mellemtiden må de gå med en lille smileprotese eller ætsbro som midlertidig erstatning for de manglende tænder.
Interessant spiller alderen opad ingen problemer.

Implantat typer:
Klinikken indsætter 4 forskellige mærker af implantater: ANKYLOS (Dentsply), ASTRA og STRAUMANN. Vor anbefaling kan variere fra løsning til løsning. Da vi er en henvisningspraksis for andre tandlæger og kliniske tandteknikere, tager vi også hensyn til deres ønsker. Generelt kan det oplyses, at de nævnte implantatsystemer alle er blandt de mest anvendte både herhjemme og i Europa, og af dokumenteret, høj kvalitet.

FAKTA:

Hvorfor skal man have en implantatbehandling?
Når man mister en, flere eller alle tænder, opstår der et naturligt ønske om at få disse erstattet med kunstige tænder. Dertil har man gode og velprøvede metoder som broer eller proteser.

Forskellige forhold kan dog gøre, at man som ungt menneske, der har mistet en fortand, ikke ønsker en bro, fordi den kræver, at man er nødt til at slibe på intakte nabotænder.

Ældre mennesker, der længe har gået med proteser, oplever, at det bliver sværere og sværere at styre proteserne, fordi gummen skrumper.

Det er forståeligt, at man ønsker at få tænder, som sidder fast, og som man kan bruge til at tygge og tale med. Implantatbehandling kan her tilbyde muligheder for hjælp, hvor man ønsker fastsiddende erstatninger. Implantaterne er fast forankrede i kæbebenet, præcist som soklen på et hus eller fundamentet til en Storebæltsbro.

Hvordan foregår en implantatbehandling?

Forundersøgelsen:
Først skal der foretages en grundig forundersøgelse med røntgen-billeder. Her vurderer man, om der er knogle nok at sætte implantaterne i. Knoglen altid skal have en vis bredde og en vis højde for at kunne tage imod implantater. Hvis der er for lidt knogle, har man mulighed for at udbygge den enten med patientens egen knogle (transplantation) eller kunstig knogle. Også såkaldte membranteknikker kan komme på tale, når knoglen skal genskabes. En knogleopbygning betyder dog i de fleste tilfælde, at behandlingen forlænges tidsmæssigt og bliver dyrere.

Første fase:
Implantater sættes ind kirurgisk Når patienten har fået forelagt et behandlingstilbud og har accepteret dette, kan første fase gå i gang. Den består i en kirurgisk indsættelse af det antal implantater, som man er blevet enig om. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse, og er normalt ikke ubehageligt eller vanskeligt. Princippet er, at der bores et hul i kæbebenet med ganske præcise specifikationer. Heri skrues eller bankes implantatet forsigtigt på plads. Nogle implantat-typer dækkes til med slimhinden henover i helingsperioden, andre stikker igennem slimhinden ind i mundhulen.

Helingsperiode:
Efter anbringelse af implantaterne skal der en helingsperiode til, hvor implantaterne ikke belastes. Den varer normalt 1 til tre måneder i underkæben og 2 til 5 måneder i overkæben. Knoglen er mere løs i overkæben, derfor tager indhelingen længere tid. I visse tilfælde kan et implantat belastes med en krone eller protese umiddelbart efter indsættelsen ("Immedeate loading") , men vi skal være sikre på, at forudsætningerne er til stede herfor - -det fortæller kirurgen dig nærmere om. Man kan i helingsperioden godt gå med sin normale protese, som så tilpasses. Til midlertidig erstatning af en enkelt tand kan laves en lille såkaldt smileprotese (aftagelig) eller lille ætsbro (fastsiddende).

Anden fase Når helingsperioden er vel afsluttet og et røntgenbillede har vist, at implantaterne er fint helede og i forbindelse med knoglen, kan overdelen (krone, bro eller proteseforbindelse) fremstilles.

Der tages aftryk af, implantatet, som sendes til tekniklaboratoriet. Den endelige løsning kan enten skrues eller cementeres fast til abutmentet. Mange helproteser sidder fast via en tryklåsfunktion på små kugler eller med klips ovenpå en stavforbindelse mellem implantaterne.

Efter aflevering følger nogle vigtige kontroller for at sikre, at biddet passer, at tandkødet opfører sig normalt, og ikke mindst, at renholdet (hygiejnen) er i orden. Der skal også tages røntgenbilleder en gang imellem for at observere knoglens reaktion.

Kontrolbesøg er vigtige, fordi mange problemer kan opdages i tide, mens de er små og kan korrigeres, før de bliver store.

Hvad nu hvis et implantat falder ud? Det er jo altid ærgerligt at miste et implantat. I de fleste tilfælde heler hullet i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

GARANTI
Læs mere her.

Patient cases
Klik her og læs nogle patient cases

Vil du læse mere om implantater kan du få flere informationer på www.dental-oracle.org

Bagsværd Implantatklinik - Bagsværd Hovedgade 99 - DK-2880 Bagsværd - Telefon 44 98 34 20