Henrik Gutte Koch - tandlæge, klinikchef


Jens Tang - tandlæge

Om klinikken:

Bagsværd Implantatklinik er en etableret henvisningspraksis for tandlæger og kliniske tandteknikere.
Behandling med tandimplantater er en gren af den tandlægelige kirurgi, og kræver specialisering, ikke kun generel kirurgisk erfaring. Når du vælger et sted til at få indsat tandimplantater, bør du se dig for, studere mulighederne og vælge omhyggeligt.

Vi beskæftiger 2 kirurger: Henrik Gutte Koch, tandlæge, klinikchef, og Jens Tang, tandlæge, og afholder kurser og undervisning for vore kolleger gennem adskillige år, se fanen For Tandlæger.

Vi har indsat tandimplantater siden 1995, og er full-time implantatklinik, med meget høje kvalitetskrav. Vi bruger 3 af de mest internationalt anerkendte kvalitets-systemer på markedet, og beskæftiger os ikke med discount-løsninger og arbejde fremstillet i udlandet, hvor kvaliteten på laboratorier kan være af tvivlsom karakter, materialer udokumenteret og med varierende teknikere vi ikke kender. Vi bruger derimod håndplukkede danske speciallaboratorier, hvor vi i en nær, personlig kontakt får fremstillet velfungerende løsninger uden kompromisser. Alle vores patienter får indprøvet de fremstillede kroner og abutments hos laboratorieteknikeren, hvilket sikrer en optimal kvalitet. Fintilpasning udføres på stedet, og der kan brændes porcelæn på i samme seance uden at der skal slibes på nabotænder og fyldninger. Desuden får du mulighed for at kommentere farve og form.

Hver eneste arbejde fra os er således omhyggeligt fremstillet dansk håndværk. Vi laver f.eks. ikke kroner og broer, som af sparehensyn skrues direkte ned i implantaterne

gennem kronen, og alle vore løsninger er inklusiv originale mellem-distancer (abutments), som sikrer mere præcision og højere styrke.

Aftagelige proteser/broer på implantater udføres i nært samarbejde med vores erfarne klinisk tandtekniker (i huset) med særlig specialviden og interesse i implantat-bårne proteser.

Vi forsøger at følge udviklingen nøje indenfor vores fagområde. Vi har videreuddannet os på mange diplomkurser herhjemme og i udlandet, samt deltager aktivt i internationale møder og kongresser indenfor implantatområdet, ligesom vi følger den væsentligste litteratur. Vi underviser og afholder selv kurser, godkendt af tandlægeforeningen, for interesserede kolleger. Vore vigtigste behandlinger er- efter inspiration fra nogle af Europas førende implantatcentre - standardiseret, velgennemprøvet og beskevet i behandlingsprotekoller for vore henvisende kolleger.

Vores grundfilosofi er at tilstræbe øgede kompetencer via specialisering, som vi også har implementeret i vores øvrige tandlægecenter, hvor vore 9 behandlere har fordelt sub-specialerne indenfor vort fag mellem os.

Tandimplantater er for mange en stor og ofte livslang beslutning, og vi har meget respekt for at yde den optimale kvalitet og den helt rigtige løsning - hver gang!

Du kan læse nærmere om klinikkens udviklling på Bagsværd´s Tandlæge Center hjemmeside: www.tandgutte.dk, samt denne hjemmeside´s afsnit om tandimplantater.

Bagsværd Implantatklinik - Bagsværd Hovedgade 99 - DK-2880 Bagsværd - Telefon 44 98 34 20